Feb 1

[转]iptables 流程图 晴

linuxing , 14:44 , 网络服务 » 安全相关 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(22978) , Via 本站原创 | |
    整理资料时,从旧文档中找到的一幅,关于iptables对数据包进行处理的流程图,供大家参考:
点击在新窗口中浏览此图片

原图地址:http://linux-ip.net/nf/nfk-traversal.png
Tags:
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]